Pozvánky na krst, uvítanie do života, oznámenia o narodení

  Vám ponúka na výber množstvo vzorov podľa udalosti.
Pri výbere vzoru máte možnosť si vybrať aj obálku ku každej pozvánke/oznámeniu, alebo si môžete obálky objednať samostantne podľa Vami požadovaného počtu.