Pozdravy a Pohľadnice

Informácie k pozdravom a pohľadniciam

  Vám ponúka na výber množstvo vzorov podľa udalosti.
• pri výbere vzoru máte možnosť si vybrať aj obálku ku každému pozdravu/oznámeniu, alebo si môžete obálky objednať samostantne podľa Vami požadovaného počtu.

Pokiaľ prikladáte k objednávke vlastné obrázky, grafiku s viacerými súbormi, skomprimujte všetky vaše súbory do jedného súboru ZIP.